Sylwia Danilewska

Współpraca z placówkami

Posiłek dziecka

Oferuję merytoryczną opieką psychologiczną żłobkom i przedszkolom.

W ramach współpracy możliwa jest:

  • obserwacja psychologiczna dzieci i ocena rozwoju, w razie potrzeby sporządzanie opinii i rozmowy z rodzicami, kierowanie na dalszą diagnozę, pomoc w uzyskaniu odpowiednich opinii i zaświadczeń
  • opieka merytoryczna zespołu pracowników: szkolenia, warsztaty, opracowywanie strategii i wypracowywanie zasad obowiązujących w placówce zgodnych z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii dziecięcej, w duchu empatii i szacunku do rodziców, dzieci i pracowników placówki
  • przygotowywanie i przeprowadzanie adaptacji żłobkowej i przedszkolnej zgodnie z wiedzą o rozwoju małego dziecka
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych

W celu opracowania indywidualnego pakietu proszę o kontakt mailowy (kontakt@sylwiadanilewska.pl) lub telefoniczny (510310952)